ΝΕΑ

Ανακοίνωση

Το Ωδείο Σωτηροπούλου με βασικό γνώμονα τις αξίες μας, από την νέα σχολική χρονιά θα λειτουργήσει πλήρως ανακαινισμένο…

Ομαδικά μαθήματα για παιδιά και γονείς

Η Μέθοδος Suzuki βασίζεται στην αρχή ότι όλα τα παιδιά διαθέτουν ικανότητα και ότι αυτή η ικανότητα μπορεί να αναπτυχθεί και να ενισχυθεί μέσα από ένα περιβάλλον φροντίδας. Όλα τα παιδιά…