ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Γενικές πληροφορίες

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΩΔΕΙΟΥ

 • Διάρκεια διδακτικού έτους: 1/9 έως 30/6.
 • Το ωδείο διενεργεί τρεις εξεταστικές περιόδους. (Οκτώβριος-Φεβρουάριος-Ιούνιος)
 • Η ενημέρωση προς τους κηδεμόνες για την επιμέλεια και την πρόοδο των σπουδαστών
  γίνεται συχνά και συστηματικά.
 • Η διοργάνωση μαθητικών συναυλιών εκ μέρους του ωδείου είναι βασική υποχρέωση
  για την πρόοδο των σπουδαστών.
 • Τα ειδικά μαθήματα διδάσκονται ατομικά στους μαθητές και τα υποχρεωτικά σε ομαδικά.
 • Τα μαθήματα των οργάνων διδάσκονται ατομικά.
 • Τα μαθήματα ολοκληρώνονται στις 22/06/2023. Η τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου είναι εβδομάδα προαγωγικών, πτυχιακών και διπλωματικών εξετάσεων.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ
Ο σπουδαστής οφείλει:

 • Να παρακολουθεί τα μαθήματα του με συνέπεια.
 • Να παρακολουθεί τα υποχρεωτικά μαθήματα και να συμμετέχει στα μουσικά σύνολα, που ορίζονται ανάλογα με το ειδικό όργανο – μάθημα.
 • Να ενημερώνεται για τις εξετάσεις ειδικών και υποχρεωτικών μαθημάτων που τον αφορούν.
 • Να λαμβάνει μέρος στις ετήσιες – προαγωγικές εξετάσεις, ανεξάρτητα από τομέα σπουδών, τάξη και επίπεδο.
 • Να συμμετέχει σε μαθητικές ασκήσεις – συναυλίες, εφόσον προτείνεται από τον καθηγητή του.
 • Να φροντίζει και να σέβεται τους χώρους και τα μουσικά όργανα του Ωδείου.
 • Να ειδοποιεί εγκαίρως την Γραμματεία, για τυχόν απουσία του.
 • Το μάθημα αναπληρώνεται μόνο εάν χαθεί με υπαιτιότητα του Ωδείου. Στην αντίθετη περίπτωση δεν αναπληρώνεται εκτός αν συντρέχει σοβαρός οικογενειακός και ιατρικός λόγος κατόπιν συνεννόησης με τη γραμματεία.
 • Να διαβάζει τις ανακοινώσεις που υπάρχουν στον ειδικό πίνακα, στην είσοδο του Ωδείου.
 • Η συμμετοχή του σπουδαστή σε διαγωνισμούς, συναυλίες και άλλες εκδηλώσεις εκτός Ωδείου γίνεται μετά από έγκριση της Διεύθυνσης.
 • Ο μαθητής δεν πρέπει να οφείλει δίδακτρα και εξέταστρα, προκειμένου να λάβει μέρος στις εξετάσεις Ιουνίου και να έχει τη δυνατότητα εγγραφής για το νέο σχολικό έτος.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ
Αναλώσιμα-Δίδακτρα-Εξέταστρα

 • Αναλώσιμα έτους: 15€ καταβάλλονται στην αρχή της σχολικής χρονιάς για όλα τα αναλώσιμα που θα χρειαστεί ο μαθητής.
  Τα δίδακτρα είναι ετήσια και προκαταβάλλονται με δύο τρόπους:
 • Α) Μηνιαίως με το πρώτο μάθημα. Σε αντίθετη περίπτωση δίδεται διορία μιας εβδομάδας. Μετά το πέρας της διορίας αυτής ο μαθητής διαγράφεται από το μητρώο της σχολής. Τα δίδακτρα του πρώτου μήνα καταβάλλονται με την εγγραφή.
 • Β) Εφάπαξ κατά την εγγραφή του μαθητή (μετρητοίς) με δικαίωμα έκπτωσης 5% επί των ετησίων διδάκτρων. Η έκπτωση ισχύει για εγγραφόμενους μέχρι και το μήνα Νοέμβριο.
 • Τα εξέταστρα αφορούν και τις τρεις εξεταστικές περιόδους του ωδείου. [Ετήσιες, προαγωγικές, δοκιμαστικές και απολυτήριες εξετάσεις (Φεβρουάριος-Ιούνιος), επαναληπτικές και κατατακτήριες εξετάσεις (Οκτώβριος)]. Η καταβολή των εξέταστρων γίνεται εφάπαξ μία εβδομάδα πριν τις εξετάσεις.

ΑΡΓΙΕΣ
Ορίζονται από το κράτος και ισχύουν ότι και για τα δημόσια σχολεία. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • 28η Οκτωβρίου
 • 25η Μαρτίου
 • Μ. Πέμπτη έως Κυριακή του Θωμά
 • Από 23 Δεκεμβρίου έως 6 Ιανουαρίου
 • 1η Μαΐου
 • Αγίου Πνεύματος
 • Καθαρά Δευτέρα
 • 30 Νοεμβρίου (Αγίου Ανδρέα)