ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΩΔΕΙΟΥ

 • Τμήμα χορωδίας.
 • Τμήμα μουσικοπαιδείας  και μουσικοκινητικής για παιδιά 3 έως 5 ετών .
 • Για τους μαθητές που διδάσκονται μουσικά όργανα στο ωδείο, παρέχονται δωρεάν τα εξής ομαδικά μαθήματα:
  • Θεωρία
  • Σολφέζ
  • Υποχρεωτική αρμονία
  • Ιστορία της μουσικής
  • Μορφολογία της μουσικής