ΤΜΗΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

  • Θεωρία και Πράξη
  • Ιστορία Βυζαντινής Μουσικής
  • Υμνολογία
  • Τυπικό
  • Λειτουργική
  • Μετρική
  • Απαγγελία αναγνωσμάτων και χορωδία βυζαντινής μουσικής