ΤΜΗΜΑΤΑ

Το ωδείο Σωτηροπούλου προσφέρει αναγνωρισμένες σπουδές υψηλών προδιαγραφών σε όλους τους τομείς της μουσικής και αποτελεί ένα δημιουργικό κύτταρο στην πολιτιστική ανάπτυξη,

Η καλλιέργεια και μουσική μόρφωση των παιδιών γίνεται με τον πιο ευχάριστο τρόπο καθώς και η προσωπική φροντίδα για κάθε μαθητή και η συνεχής επικοινωνία διεύθυνσης & καθηγητών με τους γονείς.

TMHMATA