ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καλλιτεχνική διεύθυνση

Η ΙΔΡΥΤΡΙΑ – ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ:
Σωτηροπούλου Κωνσταντίνα του Γεωργίου