ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΟΠΑΙΔΕΙΑΣ

Λειτουργεί τμήμα μουσικοπαιδείας προσχολικής ηλικίας
(για παιδιά από 3 έως 5 ετών) & τμήμα χορωδίας δωρεάν.